Leo Kouwenhoven

8 oktober 2017
Constantijn
Titels Prof. dr. ir.
Voorletters L.P.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Nanotechnologie
Micro-elektronica
Vastestoffysica
Natuurkunde
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Atoomfysica en molecuulfysica
Leeropdracht Nano Elektronica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft