Christiaan Huygens Prijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt door de minister of staatssecretaris van OCW in de Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een belastingvrij geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een oorkonde.

De prijs beoogt om de contacten tussen de Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven te bevorderen en de instroom van studenten in de bètawetenschappen positief te beïnvloeden. Hierbij staan de wetenschapsgebieden centraal waarin Christiaan Huygens uitblonk: wiskunde, natuurkunde en ruimtewetenschappen.

Prijs voor Bètawetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen drie jaar een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden wiskunde, natuurkunde en ruimtewetenschappen.

Organisatie en sponsoring

De organisatie en prijsuitreiking worden mogelijk gemaakt door sponsors die een aantoonbare affiniteit hebben met het betreffende wetenschapsgebied. De voorbereidingen van de toekenning en de organisatie van de prijsuitreiking zijn in handen van het bestuur van de stichting Christiaan Huygensprijs. In het jaar van toekenning worden de kosten van de organisatie en prijsuitreiking gedragen door een gerenommeerde onderneming of instelling die een aantoonbare affiniteit heeft met het betreffende wetenschapsgebied. Als sponsors treden op: Shell, TNO en ASML.