ANBI gegevens

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Christiaan Huygensprijs is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op basis waarvan de jaarlijkse prijs belastingvrij kan worden toegekend aan de winnaar. De regelgeving vereist dat de Stichting hiertoe jaarlijks gegevens openbaar maakt teneinde het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

 

 

Stichting Christiaan Huygensprijs

Naam ANBI instelling Stichting Christiaan Huygensprijs
Fiscaal nummer ANBI 8029.92.23
Contactgegevens Zie: Contactadres
Bestuurssamenstelling Zie: Over ons / bestuur
Beleidsplan Download het Beleidsplan
Beloningsbeleid Behalve aan de jaarlijkse prijswinnaar kent de stichting geen beloningen toe
Doelstelling Zie: Introductie (2e alinea)
Verslag & verantwoording Download het Jaarverslag Stichting Christiaan Huygensprijs 2021 en het ANBI-standaardformulier CHP

 

Documenten