Nominatie

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen drie jaar een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden wiskunde, natuurkunde en ruimtewetenschappen.

Jaarlijks staat beurtelings een van deze wetenschapsgebieden centraal. De jury die de dissertaties beoordeelt, wordt samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De prijs wordt toegekend aan de wetenschapper wiens onderzoek volgens de jury het beste is van de proefschriften in het betreffende wetenschapsgebied die in de drie kalenderjaren voor de toekenning aan Nederlandse universiteiten en/of onderzoekscholen genomineerde zijn verdedigd.

Tevens kent de jury een aantal Eervolle Vermeldingen toe.