Albert van den Berg

8 oktober 2017
Constantijn
Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UT
Vakgebieden Milieustudies
Micro-elektronica
Nanotechnologie
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Bioinformatica, biomathematica
Biochemie
Leeropdracht Sensor systemen voor biomedische- en milieutoepassingen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Bestuurslid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Twente