Nynke Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Biochemie
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Biofysica, klinische fysica
Microbiologie
Nanotechnologie
Leeropdracht Biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kavli Institute of Nanoscience, Afdeling Bionanoscience
Lees meer →
0

Misha Katsnelson

Titels Prof. dr.
Voorletters M.I.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Vastestoffysica
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Advanced Statistical Physics, Theory of Condensed Matter, Graphene
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Jury Ammodo Science Award (Natural Sciences)
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Institute for Molecules and Materials

EXPERTISES

Kwantumfysica; statistische fysica; materiaalkunde; magnetisme en tweedimensionale materialen

Lees meer →
0

Erik van der Giessen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Natuurkunde
Leeropdracht Micromechanica van materialen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Dept. of Applied Physics Micromechanics of Materials Group

EXPERTISES

Micromechanica; Mechanica van materialen; Metalen; Polymeren; Breuk; Plasticiteit; Kruip

Lees meer →
0