Nynke Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Biochemie
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Biofysica, klinische fysica
Microbiologie
Nanotechnologie
Leeropdracht Biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kavli Institute of Nanoscience, Afdeling Bionanoscience
Lees meer →
0

Misha Katsnelson

Titels Prof. dr.
Voorletters M.I.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Vastestoffysica
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Advanced Statistical Physics, Theory of Condensed Matter, Graphene
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Jury Ammodo Science Award (Natural Sciences)
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Institute for Molecules and Materials

EXPERTISES

Kwantumfysica; statistische fysica; materiaalkunde; magnetisme en tweedimensionale materialen

Lees meer →
0

Erik van der Giessen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Natuurkunde
Leeropdracht Micromechanica van materialen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Dept. of Applied Physics Micromechanics of Materials Group

EXPERTISES

Micromechanica; Mechanica van materialen; Metalen; Polymeren; Breuk; Plasticiteit; Kruip

Lees meer →
0

Jason Hessels

Titels dr.
Voorletters J.W.T.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent UvA
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Sterrenkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde en ASTRON
Lees meer →
0

Henry Lamers

Titels Prof. dr.
Voorletters H.J.G.L.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA, emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Astrofysica en ruimteonderzoek
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Sterrenkundig Instituut, Astronomical Institute Anton Pannekoek
Lees meer →
0

Amina Helmi

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid jury Christiaan Huygensprijs 2018
Sinds 2017
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen

Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculty of Science and Engineering, Kapteyn Instituut

Expertise: Astronomie; Sterrenkunde; Sterrenstelsels; Melkweg; Dynamica; Evolutie; Donkere materie

Lees meer →
0

Theo van de Klundert

Lid jury Christiaan Huygensprijs 2003, vakgebied wiskunde, actuariaat en econometrie.

Titels Prof. dr.
Voorletters Th.C.M.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar TiU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Algemene leer en geschiedenis van de economie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management, Department of Economics
Lees meer →
0

Wim van Saarloos

Voorzitter jury Christiaan Huygensprijs 2006; vakgebied Natuurkunde.

Lees meer →
0

Martin Fase

Voorzitter en lid jury Christiaan Huygensprijs 2003 en 2007, vakgebieden wiskunde, econometrie en actuariaat.

Titels Prof. dr.
Voorletters M.M.G.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA /Oud-onderdirecteur De Nederlandsche Bank
Vakgebieden Bestuurskunde
Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Monetaire economie en financiële instellingen
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lees meer →
0

Bernard van Praag

Voorzitter jury Christiaan Huygesnprijs 2007, vakgebied Econometrie en Actuariaat

Titels Prof. dr.
Voorletters B.M.S.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Econometrie, toegepaste economie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
Lees meer →
0
Pagina 1 van 4 1234