Jan van Bemmel

8 oktober 1998
Constantijn

Lid jury Christiaan Huygensprijs 1998, vakgebied informatie en communicatietechnologie.

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar EUR
Vakgebieden Geneeskunde
Leeropdracht Medische informatica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Adviserend lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Erasmus MC
Afdeling Medische Informatica