Jan van Bemmel

Lid jury Christiaan Huygensprijs 1998, vakgebied informatie en communicatietechnologie.

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar EUR
Vakgebieden Geneeskunde
Leeropdracht Medische informatica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Adviserend lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Erasmus MC
Afdeling Medische Informatica
Lees meer →
0

Johan van Benthem

Lid jury Christiaan Huygensprijs 1998, vakgebied Infomatie en Communicatietechnologie.

Titels Prof. dr.
Voorletters J.F.A.K.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Logica, verzamelingenen, getallenleer
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1992
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Institute for Logic, Language and Computation
Lees meer →
0
Pagina 1 van 2 12