dr. J. de Bresser

2 september 2017
Constantijn

dr. jochem de Bresser

Dissertatie: ‘Between Goals and Expectations: Essays on Pensions and Retirement’,
19 December 2013, Center for Economic Research, Universiteit van Tilburg.

De Bresser is Assistant Professor bij het departement Econometrie & Operations Research van de Universiteit van Tilburg. Het proefschrift onderzoekt subjectieve ideeën (verwach- tingen en doelstellingen) over pensioenen. Het onderzoek volgt personen gedurende langere tijd en concludeert onder meer dat veranderingen in het verwachte inkomen samengaan met veranderingen in tevredenheid met het inkomensniveau na pensionering.