Tijdens de uitreiking van de Christiaan Huygensprijs wordt jaarlijks door een prominente spreker uit het vakgebied dat centraal staat een korte lezing gegeven. In de lezingen wordt een verband gelegd tussen het werk van Christiaan Huygens, de ontwikkelingen in het vakgebied  en de rol van de vooruitgang in de wetenschap voor de samenleving.

prof. dr. Alexander Rinnooy Kan

Hoogleraar Economie en Bedrijfskunde

prof. dr. Vincent Icke

Hoogleraar Theoretische Sterrenkunde en bijzonder hoogleraar Kosmologie

dr. Holly Krieger

Lecturer wiskunde University of Cambridge

.

ir. Saskia Plekkenpol

Natuurkundedocent van het jaar 2016

Uitreiking van de publieksprijs aan dr. Bernard van Heck.

drs. Jan Hommen

Ten tijde van de uitreiking voorzitter Raad van Bestuur KPMG Nederland

dr. ir. Ton Engbersen

Wetenschappelijk directeur ASTRON en IBM Center for Exascale Technology

André Kuipers

Ten tijde van de uitreiking astronaut ESA-Estec

dr. Gerald Schotman

Ten tijde van de uitreiking Chief Technology Officer (CTO) van Shell

hkh. Máxima van Oranje

In haar functie van ambassadeur voor microkrediet

dr. A.H.E.M. Wellink

Ten tijde van de uitreiking: President Directeur van De Nederlandse Bank

prof. dr. P. Schnabel

Ten tijde van de uitreiking: Directeur Sociaal Cultureel Planbureau

drs. Sjoerd Vollebregt

Ten tijde van de uitreiking: voorzitter RvB Stork NV.

dr. A.H.G. Rinnooy Kan

Ten tijde van de uitreiking voorzitter van de Sociaal Economische Raad

prof. dr. J.M. (Hans) Schumacher

Hoogleraar Econometrie

drs. Marco Vet AAG

Ten tijde van de uitreiking: voorzitter van het Actuarieel Genootschap en Actuarieel Instituut

Prof. dr. J. Oerlemans

Hoogleraar Metereologie Universiteit Utrecht en winnaar Spinozapremie

dr. Mart van Bracht

Ten tijde van de uitreiking: directeur Markt en Operations TNO Bouw en Ondergrond