Jury en jurering

De jury wordt voor iedere jaargang opnieuw samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) uit prominente wetenschappers in het vakgebied dat in het jaar van de uitreiking centraal staat.

De jury heeft tot taak alle nominaties te beoordelen. De prijs wordt toegekend aan de wetenschapper wiens voorgedragen onderzoek volgens de jury het beste is van de proefschriften in het betreffende wetenschapsgebied die in de drie kalenderjaren voor de toekenning aan Nederlandse universiteiten en/of onderzoekscholen genomineerde zijn verdedigd.

De jury die door de KNAW voor de Christiaan Huygensprijs 2017 is samengesteld wordt gevormd door:

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_name=”prof. dr. Jan Kiviet” members_title=”Voorzitter jury Christiaan Huygensprijs 2017 voor Wiskunde, Actuariaat en Econometrie” local_uploaded_image_id=”11475″]

Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Econometrie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Christiaan Huygens Wetenschapsprijs Jury
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

[/team_member]

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_name=”prof. dr. Eric van Damme” members_title=”Jurylid Christiaan Huygensprijs 2017 voor Wiskunde, Actuariaat en Econometrie” local_uploaded_image_id=”11478″]

Hoofdfunctie Hoogleraar TiU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Micro-economie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Christiaan Huygens Wetenschapsprijs Jury
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Tilburg University
CentER for Economic Research

[/team_member]

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_name=”prof. dr. Peter Leeflang” members_title=”Jurylid Christiaan Huygensprijs 2017 voor Wiskunde, Actuariaat en Econometrie” local_uploaded_image_id=”11481″]

Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Marktkunde en marktonderzoek
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Christiaan Huygens Wetenschapsprijs Jury
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Economie en Bedrijfskunde

[/team_member]