Jury en jurering 2019

De jury wordt voor iedere jaargang opnieuw samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) uit prominente wetenschappers in het vakgebied dat in het jaar van de uitreiking centraal staat.

De jury heeft tot taak alle nominaties te beoordelen. De prijs wordt toegekend aan de wetenschapper wiens voorgedragen onderzoek volgens de jury het beste is van de proefschriften in het betreffende wetenschapsgebied die in de drie kalenderjaren voor de toekenning aan Nederlandse universiteiten en/of onderzoekscholen genomineerde zijn verdedigd.

De jury die door de KNAW voor de Christiaan Huygensprijs 2019 is samengesteld wordt gevormd door:

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_name=”prof. dr. Erik van der Giessen ” members_title=”Voorzitter Jury Christiaan Huygensprijs 2019 voor Natuurkunde” local_uploaded_image_id=”12439″]

EXPERTISES

Micromechanica; Mechanica van materialen; Metalen; Polymeren; Breuk; Plasticiteit; Kruip

[/team_member]

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_name=”prof. dr. Misha Katsnelson” members_title=”lid jury Christiaan Huygensprijs 2019″ local_uploaded_image_id=”12441″]

Titels Prof. dr.
Voorletters M.I.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Vastestoffysica
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Advanced Statistical Physics, Theory of Condensed Matter, Graphene
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Jury Ammodo Science Award (Natural Sciences)
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Institute for Molecules and Materials

EXPERTISES

Kwantumfysica; statistische fysica; materiaalkunde; magnetisme en tweedimensionale materialen

[/team_member]

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_name=”prof. dr. Nynke Dekker” members_title=”lid jury Christiaan Huygensprijs 2019″ local_uploaded_image_id=”12445″]

Titels Prof. dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Biochemie
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Biofysica, klinische fysica
Microbiologie
Nanotechnologie
Leeropdracht Biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kavli Institute of Nanoscience, Afdeling Bionanoscience

[/team_member]