Historie van de prijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs

 

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die in een in een recent verdedigde dissertatie een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, waarbij het onderzoek bij voorkeur maatschappelijke relevant is. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de minister van OCW en bestaat uit een belastingvrij geldbedrag van € 10.000, een

40 cm hoog bronzen beeld van Christiaan Huygens, gemaakt door beeldhouwer Frank Letterie, en een oorkonde. De prijsuitreiking vindt in principe plaats in de Oude Kerk te Voorburg.

De prijs beoogt o.m. jonge wetenschappers een versnelling in hun carrière te bieden, contacten tussen universiteiten en bedrijfsleven te bevorderen, de instroom van studenten in de bètawetenschappen positief te beïnvloeden, Christiaan Huygens als creatief en veelzijdig wetenschapper te eren en zijn woonplaats Voorburg positief onder de aandacht te brengen.

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs heeft betrekking op drie wetenschapsgebieden, die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629-1695) hebben kunnen ontwikkelen:

  • Wiskunde, actuariaat en econometrie
  • Theoretische en toegepaste natuurkunde
  • Ruimtewetenschappen

Jaarlijks staat beurtelings een van deze wetenschapsgebieden centraal. De jury die de dissertaties beoordeelt, wordt samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De prijs wordt toegekend aan de wetenschapper wiens onderzoek volgens de jury het beste is van de proefschriften in het betreffende wetenschapsgebied die in de drie kalenderjaren voor de toekenning aan Nederlandse universiteiten en/of onderzoekscholen genomineerde zijn verdedigd.

Tevens kent de jury een aantal Eervolle Vermeldingen toe.

 

Sponsors

De kosten van de organisatie en prijsuitreiking gedragen door een gerenommeerde onderneming of instelling die een grote mate van affiniteit heeft met het betreffende wetenschapsgebied. De huidige sponsors zijn European Space Agency/ESTEC, Shell en Aegon.

 

Historie

De familie Huygens verbleef geregeld in Voorburg op het markante, door Constantijn ontworpen buiten Hofwyck dat nu in gebruik is als Huygens museum. Naar aanleiding van de 300e sterfdag van Christiaan in 1995 en de 400e geboortedag van Constantijn in 1996 besloot de gemeente Voorburg tot een eerbetoon aan vader en zoon Huygens. Er werd een stichting in het leven geroepen om een monument in hun nagedachtenis te verwezenlijken. In september 1996 is dit monument onthuld.

 

Na realisering van het Nationaal Huygens monument, heeft de stichting een nieuw initiatief ontplooid om de naam van Christiaan Huygens en de band tussen de Huygens en Voorburg levend te houden. Ondersteund door een aantal sponsors en de gemeente Voorburg werd zo de Christiaan Huygens wetenschapsprijs in het leven geroepen.