Genomineerden 2019

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” local_uploaded_image_id=”12466″ members_title=”Dissertatie: ‘Quantum Nonlocality with Spins in Diamond’, 29 april 2016, Technische Universiteit Delft” members_name=”Bas Hensen”]dr. Bas Hensen

In het proefschrift van Bas Hensen komt zeer interessante wetenschap aan de orde en wordt op elegante wijze de niet-lokale structuur van de quantum theorie bestudeerd. Het onderzoek is van een uitzonderlijk hoog niveau en heeft reeds veel aandacht getrokken in binnen- en buitenland.[/team_member]

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_name=”Christopher Smiet” local_uploaded_image_id=”12468″ members_title=”Dissertatie: ‘Knots in plasma’, 20 juni 2017, Universiteit Leiden”]dr. Christopher Smiet

In dit proefschrift beantwoordt Chris Smiet de vraag of er zelf-geïnduceerde magnetische structuren bestaan die een plasma op zijn plek houden. Het blijkt dat dit mogelijk is in donut-achtige structuren die met zichzelf verknoopt zijn. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is bijzonder hoog, origineel en veelbelovend op het gebied van de plasmafysica.[/team_member]

[team_member animate=”animate_none” last_item=”false” style=”modern” members_title=”Dissertatie: ‘Taylor-Couette and Rayleigh-Bénard turbulence: the role of the boundaries’, 16 februari 2018, Universiteit Twente” local_uploaded_image_id=”12469″ members_name=”Xiaojue Zhu”]dr. Xiaojue Zhu

Het centrale onderwerp van het proefschrift van Xiaojue Zhu draait om (het opschalen van berekeningen aan) turbulente stromingen langs ruwe wanden. Het proefschrift is technisch bijzonder relevant, kenmerkt zich door een ingenieuze combinatie van computersimulaties, theorievorming en experimentele resultaten en boekstaaft een grote stap voorwaarts in het veld.[/team_member]