dr. T. Buser

Winnaar Christiaan Huygensprijs 2015 – economische wetenschappen

dr. T. Buser (Basel, 18 september 1980) voor zijn dissertatie “Essays in Behavourial Economics”, verdedigd op 4 september 2012 aan de Universiteit van Amsterdam. Thomas Buser werkte ten tijde van de uitreiking als assistent-professor aan de Universiteit van Amsterdam en was tevens als research fellow verbonden aan het Tinbergen Instituut. Hij is geïnteresseerd in gedragseconomie en empirische micro-economie, waarbij hij graag zowel laboratorium- als veldexperimenten gebruikt.

 

Het proefschrift gaat over de invloed van biologische verschillen op competitiviteit, sociale voorkeuren en keuzes. In zijn onderzoek heeft Buser zich onder meer verdiept in het verschil in competitiviteit en decision-making tussen mannen en vrouwen. Hierbij toonde hij aan dat dit deels wordt veroorzaakt door hormonen. Het begrijpen van biologische verschillen en het effect van geslacht past hij ook toe op onderwijskeuzes, met name profielkeuzen van vwo-leerlingen. Verschillen in competitiviteit tussen de geslachten blijken van groot belang voor profielkeuzes, en in veel mindere mate verschillen in risicoattitude. Buser laat zien overweg te kunnen met diverse methodes en heeft verschillende soorten experimenten in zijn onderzoek toegepast.

De kwaliteit van de publicaties waarin het onderzoek heeft geresulteerd is uitstekend, inclusief een publicatie het toptijdschrift Quarterly Journal of Economics. Het proefschrift is ook maatschappelijk van grote waarde. Begrip over verschillen in keuzes tussen mensen en structurele verschillen in keuzes tussen geslachten zijn van groot belang. Zijn onderzoek laat zien hoe voorkeuren bij jongens en meisjes worden gevormd die bepalend zijn voor de keuze van onder meer onderwijs en carrière. Hierdoor begrijpen we onder meer beter waarom er grote verschillen zijn op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen.