dr. M. de Jong

Winnaar Christiaan Huygensprijs 2010 – Economische wetenschappen

dr. M.G. de Jong (Dordrecht, 1980) voor zijn dissertatie ‘Response Bias in International Marketing Research’, verdedigd op 30 oktober 2006 aan de Universiteit van Tilburg. Martijn de Jong was ten tijde van de uitreiking Associate Professor of Marketing aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit.

In zijn proefschrift laat de laureaat zien welke valkuilen enquêtes kunnen hebben en welke oplossingen daarvoor kunnen worden aangereikt. Succesvolle internationale marketingstrategieën vereisen dat rekening wordt gehouden met culturele, institutionele en socio-economische verschillen tussen landen. De manier waarop enquêtedata worden verzameld en geanalyseerd staat centraal in het proefschrift.

Uit De Jongs onderzoek onder meer dan 12.500 consumenten in 28 landen blijkt dat er verschillen zijn in de wijze waarop enquêtes worden ingevuld. Het antwoord van de ene respondent is niet zomaar te vergelijken met dat van een andere. In zijn proefschrift geeft hij tal van voorbeelden van sociale en culturele verschillen tussen respondenten in diverse landen die de uitkomst van een enquête danig kunnen beïnvloeden. Zijn analyse leidt daarbij ook tot aanbevelingen hoe hier mee om te gaan en vooraf de enquête op af te stemmen. Tot nu toe waren er weinig valide methoden om deze invloeden te controleren.

De Jong levert een belangrijke bijdrage door nieuwe statistische methoden te introduceren. Die zijn niet alleen relevant voor marketing, maar ook voor politicologen, psychologen en andere wetenschappers die internationaal onderzoek doen naar attitudes en preferenties.