dr. J. Kruijssen


Winnaar Christiaan Huygensprijs 2013 – ruimtewetenschappen

dr. J.M.D. Kruijssen (Nieuwegein, 4 mei 1985) voor zijn dissertatie “Formation and evolution of star clusters and their host galaxies”, verdedigd op 6 juni 2011 aan de Universiteit van Amsterdam.

Diederik Kruijssen was ten tijde van de uitreiking werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan het Max Planck Instituut voor Astrofysica in Garching bei München, waar hij onderzoek deed naar de vorming en ontwikkeling van sterrenstelsels.

 

De geschiedenis van een melkwegstelsel staat geschreven in de karakteristieken van de sterhopen die deel uitmaken van de sterpopulaties in het stelsel. Deze sterhopen zijn als het ware fossielen die bestudeerd kunnen worden om de evolutie van sterstelsels en de processen die daarbij een rol spelen te achterhalen.

Diederik Kruijssen bestudeert de vorming en evolutie van sterhopen onder diverse omstandigheden en in verschillende omgevingen. Hierbij legt hij de nadruk op de vraag hoe de populatie van sterhopen verandert als gevolg van interne en externe dynamische invloeden. Diederik’s onderzoek is theoretisch van aard en kent een omvangrijk en belangrijk toepassingsgebied in de studie van de evolutie van melkwegstelsels en de grootschalige structuren in het heelal. Aan de hand van zijn simulaties kunnen waargenomen eigenschappen van sterhopen geïnterpreteerd worden om de dynamische ontwikkeling van melkwegstelsels te bestuderen. In zijn proefschrift heeft hij enerzijds de theorieën van de belangrijke interacties ontwikkeld en numeriek bestudeerd en daarnaast zijn theorieën toegepast op de evolutie van stervormingsgebieden, open en bolvormige sterhopen, en botsende melkwegstelsels.