dr. C. Hoelen

Winnaar Christiaan Huygensprijs 2001 – technische en theoretische natuurkunde

dr. C.G.A. Hoelen (1967) voor zijn dissertatie ‘3-D Photoacoustic Tissue Imaging. Towards non-invasive medical photoacoustic diagnosis’ verdedigd op 17 april 1998 aan de Technische universiteit Twente.

Fotoakoestiek is een fysische techniek waarbij een lichtpuls in een materiaal geabsorbeerd wordt en daarbij een schokgolfje opwekt dat met een sensor buiten het materiaal als ultrageluid geregistreerd kan worden.

Het proefschrift van Christoph Hoelen beschrijft onderzoek naar de toepassing van deze techniek als medische diagnostiek.  Daarbij gaat het om niet-invasieve diagnostiek die in staat is weefsels af te beelden tot een diepte van 1 cm, en daarin (micro)vaten-structuren en bloedconcentraties zichtbaar te maken.

De jury vond het proefschrift indrukwekkend en overtuigend in de breedte en diepte waarmee een scala van aspecten van deze diagnostiek aan de orde komt. Het gaat om een nieuw toepassingsgebied, een nieuw type sensor en een nieuwe rekenmethode om de fotoakoestische signalen om te zetten in een driedimensionale afbeelding. Werden in het kader van de dissertatie de experimenten nog met kunstweefsels uitgevoerd, in het vervolgonderzoek aan de Universiteit Twente zijn in samenwerking met academische ziekenhuizen reeds in levend weefsel afbeeldingen gemaakt van bloedvaten. Recentelijk is onderzoek gestart dat zich specifiek richt op fotoakoestisch borstkankeronderzoek.