dr. B. van Heck


Winnaar Christiaan Huygensprijs 2016 – Natuurkunde

B. van Heck (Rome, Italië, 4 juni 1986) voor zijn dissertatie “Quantum computation with Majorana modes in superconducting circuits”, verdedigd op 6 mei 2015 aan de Universiteit van Leiden. Bernard van Heck was ten tijde van de uitreiking ‘Postdoctoral Associate’ aan Yale University en studeerde eerder natuurkunde aan de Universiteit van Roma (‘La Sapienza’). Zijn onderzoek concentreert zich op het gebied van de mesoscopische natuurkunde en quantum informatie.

Het promotieonderzoek van Van Heck ligt op het raakvlak tussen quantum physics, nanotechnologie en de theorie van berekeningen. Van Heck heeft een computerschakeling ontwikkeld zodat berekeningen kunnen worden gemaakt met Majoranadeeltjes door middel van vervlechting of ‘braiding’.

Van Heck heeft voor een grote doorbraak gezorgd door de ‘Coulomb-assisted braiding’- methode te ontwikkelen om deze deeltjes te vervlechten zonder ze daadwerkelijk te verplaatsen, gebruik makend van de topologische lading van deze deeltjes. Berekeningen met Majoranadeeltjes zorgen ervoor dat bepaalde algoritmes veel sneller kunnen worden uitgevoerd dan voorheen. De methode van Van Heck wordt beschouwd als een zeer belangrijk aspect voor de realisatie van een Majorana-kwantumcomputer.

De jury was onder de indruk van de wijze waarop Van Heck een brug weet te slaan tussen een abstract wiskundig begrip en een praktische toepassing in de wereld van de elektronica. Iets wat tientallen jaren lang een gedachtenexperiment was, wordt dank zij zijn briljante theoretische ideeën werkelijkheid.