dr. A. Pelsser

Winnaar Christiaan Huygensprijs 1999 – actuariaat en econometrie

dr. A.A.J. Pelsser (Heerlen, 1968), voor zijn dissertatie ‘Efficient Methods for Valuing and Managing Interest Rate and Other Derivative Securities’, verdedigd op 18 januari 1996 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De vraag naar en de handel in rentederivaten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Deze financiële instrumenten spelen een belangrijke rol bij het afdekken van renterisico’s van bedrijven en overheden. De modellen beschreven in het proefschrift dragen bij aan een betere waardering en risicomanagement van rentederivaten, hetgeen het maatschappelijke belang is van deze studie.

Ook wetenschappelijk is de dissertatie zeer vernieuwend. Verschillende wiskundige technieken voor het waarderen van rentederivaten worden binnen één overkoepelend kader gebracht. Tevens wordt een nieuw model beschreven dat aan de tekortkomingen van de bestaande modellen tegemoet komt en de verschillende modellen worden getoetst op hun empirische relevantie voor het waarderen van rentederivaten.