dr. A. Hecq

Winnaar Christiaan Huygensprijs 2003 – actuariaat en econometrie

dr. A. Hecq (Luik, België, 1967) voor zijn dissertatie ‘Common cyclical features in multiple time series and panel data’, op 28 september 2000 verdedigd aan de Universiteit Maastricht.

Alain Hecq was ten tijde van de uitreiking werkzaam aan de Universiteit Maastricht.

Economische tijdreeksen geven een veeldimensionaal beeld van de economische werkelijkheid, een werkelijkheid die vooral goed te bevatten wordt als deze reeksen veel gemeenschappelijke informatie bevatten. Soms is dat schijn, omdat er bijvoorbeeld een trendbeweging in alle reeksen zit.

De kern van de bekroonde studie is een methode te ontwikkelen die o.a. deze valkuil ontloopt. Dit proefschrift beoogt in macro-economische tijdreeksen voor een aantal belangrijke industrielanden hun gemeenschappelijk bewegingspatroon vast te stellen ten behoeve van o.a. de conjunctuuranalyse. Dit maakt het mogelijk na te gaan of de ups and downs van de economische activiteit in Europa globale verschijnselen zijn of hun oorsprong vinden in een enkel land. Het vaststellen en voorspellen van omkeerpunten in de conjunctuurcyclus zou hierbij gebaat zijn. Uiteindelijk is dat een beleidsgerichte toepassing.

Andere toepassingen van economisch belang die werden bestudeerd zijn: de duurzaamheid van het convergentieproces in Europa en de propagatie van schokken in de internationale financiële markten. Het is de vindingrijke combinatie van econometrie en beleidsgerichtheid die aan deze studie een bijzonder karakter geeft.