Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2017

 

Op maandag 9 oktober a.s. zal in de Oude Kerk van Voorburg de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2017 voor de vakgebieden Wiskunde, Actuariaat en Econometrie worden uitgereikt. De prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, wordt uitgereikt aan de promoventus die de meest vernieuwende en maatschappelijke relevantie resultaten heeft geboekt binnen de genoemde wetenschapsgebieden in de afgelopen 3 jaar bij één van de Nederlandse universiteiten of onderzoeksscholen.

De prijsuitreiking vindt plaats in de Oude Kerk in Voorburg. De prijs wordt uitgereikt door minister van Onderwijs. Keynote speaker is dr. Holly Krieger, een vooraanstaand Amerikaans wiskundige. Daarnaast zal, net als de voorgaande jaren, een interview met de genomineerden plaatsvinden, voordat de prijswinnaar bekend wordt gemaakt.

In 2017 staat voor de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs de wetenschapsgebieden Wiskunde, Actuariaat en Econometrie centraal. De KNAW heeft de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uitgenodigd dissertaties voor te dragen die in de voorafgaande drie volle kalenderjaren aan de betreffende universiteit in dit wetenschapsgebied zijn verdedigd.

Het programma van de uitreiking ziet er alsvolgt uit:

14:30 Ontvangst genodigden
15:00 Welkomstwoord door ir. Marjan van Loon, vz. Christiaan Huygensprijs
15:05 Terugblik op 20 jaar Christiaan Huygensprijs
15:25 Referaat door dr. Holly Krieger
15:45 Muzikaal intermezzo door laureaten van het Prinses Christina Concours
16:10 Gesprek met de genomineerden door journaliste Tracy Metz
16:35 Laudatio door prof. dr. J.F. Kiviet, juryvoorzitter Christiaan Huygensprijs 2017
16:45 Prijsuitreiking door de minister van OCW
16:55 Dankwoord door de prijswinnaar
17:00 Sluiting en gelegenheid tot het feliciteren van de prijswinnaar

U kunt zich aanmelden voor de uitreiking door uw gegevens in te vullen op de pagina Aanmelden.

Jury Christiaan Huygensprijs 2017

De jury van de Christiaan Huygenspijs 2017 is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bestaat uit:
– prof. dr. Jan Kiviet (vz)
– prof. dr. Eric van Damme
– prof. dr. Peter Leeflang

 

Sponsor 2017: Aegon

De hoofdsponsor van het evenement is dit jaar Aegon. Naast Aegon maken ESA/ESTEC en Shell het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.

 

Samenwerking met Prinses Christina Concours

De prijsuitreiking zal dit jaar muzikaal worden opgeluisterd door prijswinnaars van het Prinses Christina Concours.

Graag nodigen wij u uit de prijsuitreiking bij te wonen. Deze vindt plaats op 9 oktober 2017 vanaf 14:30 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77 te Voorburg.