De jury wordt voor iedere jaargang opnieuw samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) uit prominente wetenschappers in het vakgebied dat in het jaar van de uitreiking centraal staat.

De jury heeft tot taak alle nominaties te beoordelen. De prijs wordt toegekend aan de wetenschapper wiens voorgedragen onderzoek volgens de jury het beste is van de proefschriften in het betreffende wetenschapsgebied die in de drie kalenderjaren voor de toekenning aan Nederlandse universiteiten en/of onderzoekscholen genomineerde zijn verdedigd.

De jury die door de KNAW voor de Christiaan Huygensprijs 2018 is samengesteld wordt gevormd door:

prof. dr. Amina Helmi

Voorzitter Jury Christiaan Huygensprijs 2018 voor Ruimtewetenschappen

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid jury Christiaan Huygensprijs 2018
Sinds 2017
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen

Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Faculty of Science and Engineering, Kapteyn Instituut

Expertise: Astronomie; Sterrenkunde; Sterrenstelsels; Melkweg; Dynamica; Evolutie; Donkere materi

Henny Lamers

lid jury Christiaan Huygensprijs 2018

Titels Prof. dr.
Voorletters H.J.G.L.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA, emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Astrofysica en ruimteonderzoek
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Sterrenkundig Instituut, Astronomical Institute Anton Pannekoek

Jason Hessels

lid jury Christiaan Huygensprijs 2018

Titels dr.
Voorletters J.W.T.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent UvA
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Sterrenkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde en ASTRON