Christiaan Huygens

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2016

Winnaar dr. Bernard van Heck 

Bernard van Heck heeft op 3 oktober jl. de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2016 ontvangen voor het onderzoek waarop hij in 2015 promoveerde aan de Universiteit van Leiden. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie waarin hij de 'Coulomb-assisted braiding'-methode uitwerkte als realistische optie voor de ontwikkeling van een Majorana-Kwantumcomputer.    

 

Prijswinnaar Van Heck ontvangt de prijs uit handen van dr. Jet Bussemaker, minister van OCW.

Juryoordeel

De jury wordt ieder jaar samengesteld uit leden van de KNAW. Voorzitter was dit jaar Jan Zaanen, hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden. De andere leden waren: Huib Bakker, directeur AMOLF, en René Janssen, hoogleraar Moleculaire Materialen en Nanosystemen.

De jury heeft besloten om de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2016 aan Bernard van Heck toe te kennen omdat hij de bedenker en uitvinder is van de ‘Coulomb-assisted braiding’- methode.

Het promotieonderzoek van Van Heck ligt op het raakvlak tussen quantum physics, nanotechnologie en de theorie van berekeningen. Van Heck heeft een computerschakeling ontwikkeld zodat berekeningen kunnen worden gemaakt met Majoranadeeltjes door middel van vervlechting of ‘braiding’. Van Heck heeft volgens de jury voor een grote doorbraak gezorgd door de ‘Coulomb-assisted braiding’- methode te ontwikkelen om deze deeltjes te vervlechten zonder ze daadwerkelijk te verplaatsen, gebruik makend van de topologische lading van deze deeltjes. Berekeningen met Majoranadeeltjes zorgen ervoor dat bepaalde algoritmes veel sneller kunnen worden uitgevoerd dan voorheen. De methode van Van Heck wordt beschouwd als een zeer belangrijk aspect voor de realisatie van een Majorana-kwantumcomputer. 

De jury is onder de indruk van de wijze waarop Van Heck een brug weet te slaan tussen een abstract wiskundig begrip en een praktische toepassing in de wereld van de elektronica. Iets wat tientallen jaren lang een gedachtenexperiment was, wordt dank zij zijn briljante theoretische ideeën werkelijkheid. Van Heck heeft moderne nieuwe inzichten in de natuurkunde gebracht en zijn zeer fundamentele onderzoek heeft nu al een grote impact in het veld teweeggebracht.

De realisatie van de kwantumcomputer zou een prestatie van Nobelprijskaliber zijn. De maatschappelijke relevantie is enorm. Zover is het nog niet, maar de potentie van het proefschrift van Van Heck is buitengewoon en verdient zonder meer om bekroond te worden met de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2016.

Eervolle vermeldingen

Dit jaar kende de jury twee eervolle vermeldingen toe (in alfabetische volgorde):

Stefan Gadatsch: The Higgs Boson. De ontdekking van het Higgs boson door de reusachtige LHC deeltjes versneller geldt als een hoogtepunt van de hedendaagse natuurkunde. De hoogst ingenieuze data analyse vertegenwoordigt een belangrijk deel van het werk waar duizenden fysici bij betrokken zijn. Als promovendus heeft Gadatsch cruciale bijdragen geleverd aan deze analyse die ten grondslag ligt aan de waarneming van het Higgs boson.

Said Rahimzadeh Kalaleh Rodriguez: Coupling Light and Matter in Metallic Nanoparticle arrays. Als de afmetingen van materie deeltjes veel kleiner worden dan de golflengte van het licht treden er nieuwe effecten op: het moderne gebied van de nanofotonica. Door periodieke roosters te construeren van nano-deeltjes laat Rodriguez zien dat deze werken als antennes voor zichtbaar licht, met nieuwe effecten zoals het uitzenden van licht in één bepaalde richting. Deze hebben een aanzienlijke potentie voor grootschalige toepassingen.

dr. Jet Bussemaker, minister van OCW met prijswinnaar dr. Bernard van Heck, de mede genomineerden met een eervolle vermelding dr. Said Rodriguez en dr. Stefan Gadatsch en voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs ir. Marjan van Loon.

Sponsor 2016: Shell

De hoofdsponsor van het evenement in 2016 was Shell. Naast De Shell maken Aegon en European Space Agency het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.


Terugblik op de uitreiking van 2015 

Winnaar dr. Thomas Buser 

Thomas Buser heeft op 24 juni 2015 de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2015 ontvangen voor het onderzoek waarop hij in 2012 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ontving de prijs voor zijn dissertatie over de invloed van biologische verschillen op competitiviteit, sociale voorkeuren en keuzes    

Prijswinnaar Busen ontvangt de prijs uit handen van drs. Hans Schutte, Directeur-Generaal van het ministerie van OCW en drs. Janelle Moerman, vice-voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs. Links Frank Elderson, directeur van De Nederlandse Bank, sponsor van de uitreiking van dit jaar. (Foto: Paul Voorham)

Juryoordeel

Voorzitter was Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. De andere leden waren Peter Leeflang, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en Eddy van Doorslaer, hoogleraar aan de Erasmus School of Economics.

Eervolle vermeldingen

In 2015 kende de jury vier eervolle vermeldingen toe. De eervolle vermeldingen betreffen:
Dennie van Dolder (1984), voor zijn proefschrift ‘Game Shows, Gambles, and Economic Behavior’ (Rotterdam, 2014).
Hans van Kippersluis (1985), voor zijn proefschrift ‘Understanding Socioeconomic Differences in Health’ (Rotterdam, 2010).
Bernd Schwaab (1978), voor zijn proefschrift ‘Credit Risk and State Space Methods’ (Amsterdam, 2011).
Christophe Spaenjers (1982), voor zijn proefschrift ‘Essays in Alternative Investments’ (Tilburg, 2011).

Twee van de vier eervolle vermeldingen en de prijswinnaar (vlnr) dr. Tomas Buser, dr. Hans van Kippersluis en dr. Dennie van Dolder en interviewer dr. Jeroen van de Ven (in 2005 winnaar van de Christiaan Huygensprijs). Niet op de foto: dr. Bernd Schwaab en dr Christophe Spaenjers.

Sponsor 2015: De Nederlandsche Bank

De hoofdsponsor van het evenement in 2015 is De Nederlandsche Bank. Naast De Nederlandsche Bank maken Aegon, European Space Agency en Shell het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.

 

Terugblik op de uitreiking van 2014

Op woensdag 25 juni 2014 heeft in de Oude Kerk van Voorburg de uitreiking plaatsgevonden van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2014 voor de vakgebieden informatie- en communicatietechnologie. De prijs is uitgereikt aan dr. Bart Jansen, de promoventus die de meest vernieuwende en maatschappelijke relevantie resultaten heeft geboekt binnen de informatie- en communicatietechnologie in de afgelopen 5 jaar bij één van de Nederlandse universiteiten of onderzoeksscholen.

 
(vlnr.) drs. H.J. van Dorenmalen, directeur IBM Nederland (dit jaar hoofdsponsor van de uitreiking), prijswinnaar dr. B. Jansen, dr. J. Bussemaker, minister OCW, drs. D.A. Benschop, voorzitter Stichting Christiaan Huygens prijs. Foto: Martine Siemens.

Een foto-impressie van de uitreiking vindt u door hier te klikken.

Eervolle vermeldingen

Dit jaar kende de jury  eervolle vermeldingen toe aan dr. Alaxandra Silva (promotie te Nijmegen 2010), dr. Jacopo Urbani (promotie te Amsterdam, 2013 en dr. Stefan Wijnholds (promotie te Delft, 2010) 


(Vlnr) dr. Alexandra Silva, dr. Stefan Wijnholds, dr. Bart Jansen en dr. Jacopo Urbani. 

Jury Christiaan Huygensprijs 2014

De jury van de Christiaan Huygenspijs 2014 is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bestond uit:
- prof. dr. R.J.F. Cramer (vz)
- prof. dr.ir. R.L. Lagendijk
- prof. dr. B. Speckmann 

Sponsor 2014: IBM

De hoofdsponsor van het evenement in 2014 was IBM. Naast IBM maken De Nederlandsche Bank, European Space Agency en Shell het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.

 

Terugblik op de uitreiking van 2013

Winnaar 2013: dr. J.M. Diederik Kruijssen 

Dr. Diederik Kruijssen heeft op 19 juni 2013 in de Grote Kerk in Den Haag uit handen van drs. Sander Dekker, staatssecretaris van het ministerie van OCW de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2013 ontvangen. Hij ontving de prijs voor zijn dissertatie over de ontwikkeling van grootschalige structuren in het heelal, dat naar het oordeel van de jury 'belangrijk inzicht geeft in hoe de evolutie van sterclusters plaatsvindt in samenhang met die van de melkwegstelsels waarin zij zich bevinden.' 

 

Prijswinnaar Kruijssen ontvangt de prijs uit handen van drs. Sander Dekker, staatssecretaris van het ministerie van OCW en drs. D. Benschop, voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs.

Eerdere prijswinnaars

Meer informatie over de prijswinnaars van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs in de afgelopen jaren kunt u vinden in de rechter kolom van de website.