Christiaan Huygens

Winnaar CHP-2016 bekend gemaakt

Bernard van Heck heeft op 3 oktober jl. de Christiaan Huygensprijs ontvangen voor het onderzoek waarop hij in 2015 promoveerde aan de Universiteit van Leiden. Van Heck ontwierp, gebaseerd op supergeleidende elektronica, een schakeling waarmee Majoranadeeltjes zich door middel van elektrische signalen op commando kunnen vervlechten. Zijn onderzoek maakt de weg verder vrij voor het bouwen van een Majoranakwantumcomputer, die het mogelijk maakt om bepaalde berekeningen exponentieel sneller uit te voeren. 

Voor een impressie van de uitreiking: zie Prijs 2016

Nominaties CHP 2016 bekend gemaakt

De genomineerden voor de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2016 zijn bekend gemaakt door de jury van de KNAW.  Alle genomineerden zullen aanwezig zijn bij de uitreiking op 3 oktober a.s. in Den Haag. De genomineerden zijn:

dr. Bernard van Heck

Dissertatie: ‘Quantum computation with Majorana modes in superconducting circuits’,
6 mei 2015, Universiteit van Leiden.
Van Heck is postdoc aan Yale University. Hij ontwikkelde een methode om Majorana- deeltjes te vervlechten zonder ze te verplaatsen. Vele internationale onderzoeksgroepen pikten zijn ‘Coulomb-assisted braiding’-methode op als enige realistische optie voor een Majorana-kwamtumcomputer. De naam dankt de methode aan het feit dat elektrische Coulombkracht wordt gebruikt om de deeltjes te vervlechten.

dr. Said Rodriquez

Dissertatie: ‘Coupling Light and Matter in Metallic Nanoparticle Arrays’, 2 september 2015, Technische Universiteit Eindhoven
Rodriguez is Marie Curie Individual Fellow aan het Laboratoire de Photonique et de Nanostructures. Zijn onderzoek leidde tot belangrijke doorbraken in de nanofotonica. Hij ontwierp onder andere een nanoschaalantenne die de interventie tussen de magne- tische en elektrische velden van licht vergroot, zodat de antenne verschillende kleuren versterkt en in tegenovergestelde richtingen kan uitzenden.

dr. Stefan Gadatsch

Dissertatie: ‘The Higgs Boson’, 26 juni 2015, Universiteit van Amsterdam Gadatsch werkt als topexpert in het onderzoek aan de LHC-deeltjesversneller bij CERN-Geneve en bij het ATLAS experiment. Hij verbeterde het onderzoek naar het Higgs-deeltje aanzienlijk. Zijn piece-de-résistance: het samenvoegen van de ATLAS- metingen en die van ‘concullega’ CMS, waardoor de meest nauwkeurige kennis over het Higgs-deeltje van dit moment van zijn hand is.

De die genomineerden voor de Christiaan Huygensprijs 2016 zullen op 3 oktober a.s. worden voorgesteld en geïnverviewd tijdens de uitreiking bij het Generation Discover Festival. De winnaar van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs ontvangt € 10.000,00 belastingvrij, een oorkonde en het bronzen Christiaan Huygensbeeld.

Save the date uitreiking 3 oktober 2016

De Christiaan Huygensprijs zal dit jaar niet in Voorburg, maar in Den Haag worden uitgereikt. Shell, de sponsor van deze editie, heeft ons de gelegenheid geboden om aan te sluiten bij het Generation Discover Festival dat in de week van 1 tot en met 5 oktober wordt georganiseerd op het Malieveld in Den Haag.

Wilt u de datum en plaats vast noteren in uw agenda? Natuurlijk ontvangen de vaste bezoekers een aantal weken van tevoren een uitnodiging met het programma, een indruk van het werk van de genomineerden en praktische zaken zoals parkeren en registreren. 

Vooraf aanmelden kan via deze aanmeld-site.

Marjan van Loon voorzitter bestuur CHP

Op 25 januari 2016 heeft Marjan van Loon het stokje overgenomen van Dick Benschop als voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs. Marjan is, evenals haar voorganger, werkzaam als President-Directeur van Shell Nederland. Onder leiding van Marjan worden de voorbereidingen getroffen om de Christiaan Huytensprijs vanaf 2017 (de 20e uitreiking) een nieuwe weding te geven. Zodra er meer bekend is over de toekomstige vorm en invulling van de prijs zal hierover via deze nieuwsrubriek worden gecommuniceerd. De prijs van 2016, die staat in het teken van de Natuurwetenschappen, zal de laatste uitreiking zijn volgens het huidge 'format'.

Winnaar 2015 bekend gemaakt

Dr. Thomas Buser wint Christiaan Huygensprijs 2015 

Thomas Buser heeft op 24 juni jl. de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2015 ontvangen voor het onderzoek waarop hij in 2012 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie over de invloed van biologische verschillen op competitiviteit, sociale voorkeuren en keuzes    

Prijswinnaar Busen ontvangt de prijs uit handen van drs. Hans Schutte, Directeur-Generaal van het ministerie van OCW en drs. Janelle Moerman, vice-voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs. Links Frank Elderson, directeur van De Nederlandse Bank, sponsor van de uitreiking van dit jaar. (Foto: Paul Voorham)

Huygensprijs 2014: dr. Bart Jansen

Dr. Bart Jansen (1986) heeft op 25 juni jl. in de Grote Kerk in Voorburg uit handen van dr. Jet Bussemaker, minister van het ministerie van OCW de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2014 ontvangen. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie 'The power of Data Reduction' over de vereenvoudiging van complexe computerberekeningen.

(vlnr.) drs. H.J. van Dorenmalen, directeur IBM Nederland (dit jaar hoofdsponsor van de uitreiking), prijswinnaar dr. B. Jansen, dr. J. Bussemaker, minister OCW, drs. D.A. Benschop, voorzitter Stichting Christiaan Huygens prijs. Foto: Martine Siemens.

Een foto-impressie van de uitreiking vindt u door hier te klikken.  

Aegon nieuwe sponsor Christiaan Huygensprijs

Verzekeringsbedrijf Aegon zal vanaf dit jaar als nieuwe sponsor de uitreiking van de Christiaan Huygensprijs mogelijk maken. Aegon zal eens in de vijf jaar als hoofdsponsor optreden in de jaren dat het vakgebied econometrie en actuariaat centraal staat. Aegon neemt de plaats in van Nationale Nederlanden die de Christiaan Huygensprijs als sponsor heeft ondersteund sinds de eerste uitreiking in 1998. Aegon verbindt voor onbepaalde tijd haar naam aan de prijsuitrijking van de Christiaan Huygensprijs voor econometrie en actuariaat.

Janelle Moerman in bestuur Christiaan Huygensprijs

In april is Janelle Moerman, directeur van het Huygensmuseum Hofwijck, toegetreden tot het bestuur van de Stichting Christiaan Huygensprijs. Onder leiding van historica Janelle is het Huygensmuseum Hofwijck in 2013 compleet vernieuwd. Hierbij heeft Christiaan Huygens een veel nadrukkelijker rol gekregen in het museum. De museale zolderverdieping 'Christiaan onder de sterren' is volledig aan hem en zijn uitvindingen gewijd. Janelle vormt met haar organisatietalent en kennis van Christiaan Huygens een waardevolle aanvulling in het bestuur van de Christiaan Huygensprijs.

Vlnr; Janelle Moerman, Jan Kok, Frank Hes, Hans vd Sluis, Dick Benschop, Arjen Verduijn. Foto ter gelegenheid van de donatie door de Stichting Christiaan Huygensprijs voor Grisailles (versiering) op het Huygensmuseum Hofwijck bij de heropening in 2013.

Wijziging statuten CHP: 5 jaar per vakgebied

Het bestuur en het College van Advies van de Stichting Christiaan Huygensprijs hebben ingestemd met het voorstel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen om per vakgebied voortaan proefschriften van maximaal vijf jaar oud voor te laten dragen door universiteiten en onderzoeksscholen voor de Christiaan Huygensprijs. Omdat de prijs afwisselend in vijf vakgebieden wordt toegekend dreigden er proefschriften buiten mededinging te blijven toen in de statuten nog sprake was van maximaal vier jaar oude proefschriften. Vanaf komend jaar lopen de toekenninscyclus en beoordelingsperiode gelijk.


Winnaar 2013 Christiaan Huygensprijs: dr. Diederik Kruijssen

Dr. Diederik Kruijssen (28) heeft op 19 juni 2013 in de Grote Kerk in Den Haag uit handen van drs. Sander Dekker, staatssecretaris van het ministerie van OCW de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2013 ontvangen. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie over de ontwikkeling van grootschalige structuren in het heelal, dat naar het oordeel van de jury 'belangrijk inzicht geeft in hoe de evolutie van sterclusters plaatsvindt in samenhang met die van de melkwegstelsels waarin zij zich bevinden.'

 

Uri Rosenthal en Karl Dittrich in College van Advies CHP

Dr. U. Rosenthal en Karl Dittrich treden toe tot het College van Advies van de Stichting Christiaanhuygensprijs. Dr. Uri Rosenthal is sinds 1 maart voorzitter van de adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Dr. Karl Dittrich is eind 2012 benoemd als voorzitter van de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten. Tom Kliphuis en Paul 't Hoen zullen terugtreden uit het College van Advies van de Stichting.

Winnaar Huygensprijs 2012: dr. Stephan Smeekes

Dr. Stephan Smeekes (29) heeft op 1 november 2012 in de Oude Kerk in Voorburg uit handen van drs. Hans Schutte, directeur-generaal van het ministerie van OCW de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012 ontvangen. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie over de analyse van eenheidswortels in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen, die naar het oordeel van de jury 'het wetenschapsveld van de econometrie een stap vooruit helpt.'

Opnieuw winnaar Christiaan Huygensprijs benoemd tot hoogleraar

Winnaar van de Christiaan Huygensprijs 2010 dr. Martijn G. de Jong is per 1 december 2011 benoemd als hoogleraar Marketing Research aan de Erasmus School of Economics. De nieuwe leerstoel is gericht op onderzoek en onderwijs op het kerndomein Marketing Research (met name het kwantificeren van klantgedrag en het daaruit afleiden van strategische implicaties voor bedrijven). De theoretische basis van de leerstoel bevindt zich in het grensgebied van de economische wetenschappen, de psychologie, en de econometrie. De Jong is een expert op het gebied van het meten van consumentenvoorkeuren, met een bijzondere focus op gevoelige onderwerpen en crossculturele vergelijkingen. De Jong promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Tilburg. Van 2006 tot 2011 was hij verbonden aan de Rotterdam School of Management, eerst als universitair docent, en later als universitair hoofddocent. In 2008 was hij visiting scholar aan Columbia University in New York City.

Winnaar Christiaan Huygensprijs Roger Laeven benoemd tot hoogleraar

Winnaar van de Christiaan Huygensprijs 2007 Roger Laeven (32) is benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel Verzekeringseconomie (Risk and Insurance) aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is expert op het gebied van financieel risicomanagement, in het bijzonder het meten, waarderen en aggregeren van verzekerings- en financiële risico’s. Recentelijk ontwikkelde en implementeerde hij, in internationale samenwerking met gerenommeerde experts, modellen, methoden en technieken voor het in kaart brengen van financieel besmettingsgevaar en systeemrisico. (meer informatie)

Prof. J.A. Bruijn treedt toe tot College van Advies CHP

Prof. Jan Anthonie Bruijn zal toetreden tot het College van Advies van de Stichting Christiaanhuygensprijs. Prof. Bruijn is sinds 1 januari jl. voorzitter van de adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De heer Bruijn volgt de heer J. Sistermans op, die deze functie tot 1 januari heeft vervuld. Joop Sistermans zal terugtreden uit het College van Advies van de Stichting.

Christiaan Huygensprijs 2011 uitgereikt

Winnaar van de Christiaan Huygensprijs 2011 is dr. Frank Koppens. De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op 13 oktober jl. De prijs is dit jaar uitgereikt door B. van den Bergh namens het ministerie van OC&W als plaatsvervanger van Staatssecretaris Zijlstra. Naast de prijsuitreiking omvatte het programma dit jaar lezingen van Gerald Schotman, de Chief Technology Officer van Shell en Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Academie voor de Wetenschappen.

Prijswinnaar dr. F. Koppens ontvangt de prijs uit handen van drs. B.J. van den Bergh MKM en drs. D. Benschop, voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs.

Dick Benschop voorzitter bestuur CHP

Op 30 juni is Dick Benschop benoemd tot voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs. Dick volgt als voorzitter Peter de Wit op die binnenkort in het buitenland gaat wonen. Dick Benschop is werkzaam als President-Directeur van Shell Nederland.

drs. D. Benschop, voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs.

Terugblik op uitreiking Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2010

De winnaar van de Christiaan Huygensprijs 2010 is dr. Martijn de Jong. Hij ontving de prijs op 14 oktober jl. voor zijn proefschrift binnen het vakgebied economie. Zie de pagina prijswinnaars voor aanvullende informatie over de winnaar en zijn proefschift.

Voor een impressie van de uitreiking kunt u het verslag van Midvliet zien op Youtube.

De prijsuitreiking van de Christiaan Huygensprijs 2010 heeft zich mogen verheugen op een heel bijzondere spreekster: HKH Prinses Máxima. Naast de lezing van de prinses heeft ook de president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink tijdens de uitreiking een voordracht verzorgd. Onderstaand een impressie van deze bijzondere sprekers bij de prijsuitreiking.

Hkh. prinses Máxima bij aankomst bij de Oude kerk in Voorburg voor de uitreiking van de Christiaan Huygensprijs 2010, begeleidt door drs. G. Veldhuijzen, plaatsvervangend Commissaris van de Koningin in Zuid Holland en drs. J.W. van der Sluijs, Burgemeester van Leidschendam-Voorburg.

Hkh. prinses Máxima, geflankeerd door (vlnr) prof. dr. J.B. Opschoor, voorzitter van de jury van de Christiaan Huygensprijs 2010, drs. G. Veldhuijzen, plaatsvervangend Commissaris van de Koningin in Zuid Holland, drs B.P.T. de Wit, voorzitter van de Stichting Christiaan Huygens prijs en drs. J.W. van der Sluijs, Burgemeester van Leidschendam-Voorburg.

Keynote speaker dr. A.H.E.M Wellink, directeur van De Nederlandsche Bank.

Keynote speaker Hkh. prinses Máxima tijdens haar voordracht over mirokrediet en inclusive finance.

Hkh. prinses Máxima feliciteert prijswinnaar 2010 dr. Martijn de Jong.

Hkh. prinses Máxima vertrekt na de uitreiking van de Christiaan Huygensprijs 2010, begeleidt door drs. G. Veldhuijzen, plaatsvervangend Commissaris van de Koningin in Zuid Holland en drs. J.W. van der Sluijs, Burgemeester van Leidschendam-Voorburg.


Winnaar Christiaan Huygens wetenschapsprijs 1999, A. Pelsser, benoemd tot hoogleraar

De winnaar van de De Christiaan Huygens prijs 1999 dr. Antoon Pelsser is benoemd tot hoogleraar Finance and Actual Science aan de School of Business and Economics te Maastricht (oratie uitgesproken op 24 september 2010).