Christiaan Huygens

Prijswinnaar 2009

Informatie- en communicatietechnologie

dr. R. Marin-Perianu (31) in 2008 aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift ´Wireless sensor networks in motion - Clustering algorithms for service discovery and provisioning’, over kleine, intelligente sensoren die draadloos met elkaar communiceren.

Beschrijving dissertatie:

Het bekroonde proefschrift beschrijft het brede toepassingsgebied van draadloze sensor-netwerken (WSN), een technologie die voor uiteenlopende monitoring-, tracking- en controltaken kan worden ingezet. Een WSN bestaat uit draadloos communicerende, mogelijk minuscule sensoren die door middel van zelforganisatie een ad hoc netwerk vormen. Het potentieel van WSN is er in gelegen dat individuele sensoren metingen aan hun directe omgeving verrichten en de resultaten gezamenlijk verwerken en distribueren. Zo kan een schat aan informatie worden geoogst - en voor de gebruiker toegankelijk gemaakt - over de omgeving waarin het netwerk opereert. Aanvankelijk gemotiveerd door militaire toepassingen, verheugt dit gebied zich in een groeiend scala aan maatschappelijke toepassingen, onder andere op het gebied van industriële veiligheid en milieu, transport en logistiek, gezondheidszorg en sport.

Dynamische WSN, waarbij sensoren zich op bewegende objecten of wezens kunnen bevinden, hebben een enorm praktisch potentieel. Juist de dynamiek vormt een sterk complicerende factor - en hier liggen dan ook aanzienlijke wetenschappelijke uitdagingen. Dat is waar het proefschrift zich op richt. De belangrijkste fundamentele bijdrage is een gegeneraliseerd clustering-algoritme voor dynamische zelforganisatie. De correctheid wordt op formele, wiskundige wijze gestaafd. Voorts zijn er bijpassende service-discovery algoritmen ontworpen waarmee informatie voor gebruikers kan worden ontsloten. Met deze theoretische resultaten zijn veelbelovende praktische toepassingen op het gebied van joint-movement recognition en context-awareness ontwikkeld en experimenteel getest in een laboratoriumsituatie.