Christiaan Huygens

Prijswinnaar 2010

Economische wetenschappen

dr. M. de Jong (30) op 30 oktober 2006 te Tilburg gepromoveerd op het proefschrift ´Response Bias in International Marketing Research´.

Beschrijving dissertatie:

Het bekroonde proefschrift beschrijft waarom een gefundeerde analyse van consumentengedrag nodig is indien door middel van enquêtes wordt getracht inzicht te krijgen in gedrag van respondenten in verschillende landen.

In zijn proefschrift laat De Jong zien welke valkuilen enquêtes kunnen hebben en welke oplossingen daarvoor kunnen worden aangereikt. Succesvolle internationale marketingstrategieën vereisen dat rekening wordt gehouden met culturele, institutionele en socio-economische verschillen tussen landen. De wijze waarop enquêtedata worden verzameld en geanalyseerd staat centraal in het proefschrift van Martijn de Jong. Uit De Jongs onderzoek onder meer dan 12.500 consumenten in 28 landen blijkt dat er verschillen zijn in de manier waarop enquêtes worden ingevuld. Het antwoord van de ene respondent is niet zomaar te vergelijken met dat van een andere. In zijn proefschrift geeft hij tal van voorbeelden van sociale en culturele verschillen tussen respondenten in diverse landen die de uitkomst van een enquête danig kunnen beïnvloeden. Zijn analyse leidt daarbij ook tot aanbevelingen hoe hier mee om te gaan en vooraf de enquête op af te stemmen. Tot nu toe waren er weinig valide methoden om deze invloeden te controleren. De Jong levert een belangrijke bijdrage door nieuwe statistische methoden te introduceren. Die zijn niet alleen relevant voor marketing, maar ook voor politicologen, psychologen en andere wetenschappers die internationaal onderzoek doen naar attitudes en preferenties.