De Christiaan Huygensprijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt door de minister of staatssecretaris van OCW in de Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een belastingvrij geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een oorkonde.

Prijs voor Promovendi

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen vier jaar een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde (ruimtewetenschappen).

Bètawetenschappen en bedrijfsleven

De prijs beoogt om de contacten tussen de Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven te bevorderen en de instroom van studenten in de bètawetenschappen positief te beïnvloeden. Hierbij staan de wetenschapsgebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629 – 1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde (ruimtelijke wetenschappen).

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2017

 

Op maandag 9 oktober a.s. zal in de Oude Kerk van Voorburg de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2017 worden uitgereikt. Dit jaar staan de vakgebieden Wiskunde, Actuariaat en Econometrie centraal. De prijs wordt uitgereikt door minister van Onderwijs. Keynote speaker is dr. Holly Krieger, een vooraanstaand Amerikaans wiskundige. Daarnaast zal, net als de voorgaande jaren, een interview met de genomineerden plaatsvinden, voordat de prijswinnaar bekend wordt gemaakt.

Meer informatie over de prijsuitreiking van 2017 vindt u hier.

Voordracht van kandidaten uit alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksscholen

De Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uitgenodigd dissertaties voor te dragen die in de voorafgaande drie volle kalenderjaren aan de betreffende universiteit in de wetenschapsgebieden Wiskunde, Actuariaat en Econometrie zijn verdedigd. Na de beoordeling van alle voorgedragen dissertaties komt de jury tot de selectie van een beperkt aantal nominaties voor de prijs en uiteindelijk de uitverkiezing van de prijswinnaar. De overige genomineerden worden krijgen eervolle vermelding bij de prijsuitreiking.

Nominaties Christiaan Huygensprijs 2017

dr. Jochem de Bresser

Dissertatie: ‘Between Goals and Expectations: Essays on Pensions and Retirement’, 19 December 2013, Universiteit van Tilburg.

dr. Geert Mesters

Dissertatie: ‘Essays on Nonlinear Panel Time Series Models’, 16 januari 2015, Vrije Universiteit Amsterdam

Rogier Quaedvlieg

dr. Rogier Quaedvlieg

Dissertatie: ‘Risk and Uncertainty’, 13 mei 2016, Universiteit van Maastricht

Jury Christiaan Huygensprijs 2017

De jurering van de voorgedragen proefschriften vindt plaats door een jury die iedere jaargang opnieuw wordt samengesteld door de KNAW uit prominente wetenschappers in de vakgebieden die in het jaar van uitreiking centraal staan.

prof. dr. Jan Kiviet
Voorzitter jury 2017 Wiskunde, actuariaat en econometrie.
Universiteit van Amsterdam.

prof. dr. Eric van Damme
Jurylid 2017 Wiskunde, actuariaat en econometrie.
Universiteit van Tilburg.

prof. dr. Peter Leeflang
Jurylid 2017. Wiskunde, actuariaat en econometrie.
Rijksuniversiteit Groningen.

wiskunde-oranje

Wiskunde

In de wetenschapsgebieden wiskunde, actuariaat en econometrie nodigt de KNAW driejaarlijks faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uit dissertaties voor te dragen uit deze vakgebieden van maximaal 3 jaar oud.

sterrekunde-oranje

Sterrenkunde

In het wetenschapsgebieden Ruimtewetenschappen nodigt de KNAW driejaarlijks faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uit dissertaties voor te dragen uit dit vakgebied van maximaal 3 jaar oud.

natuurkunde-oranje

Natuurkunde

In de wetenschapsgebieden theoretische en toegepaste Natuurkunde nodigt de KNAW driejaarlijks faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uit dissertaties voor te dragen uit deze vakgebieden van maximaal 3 jaar oud.

Winnaars van de Christiaan Huygensprijs

De Christiaan Huygensprijs heeft een rijke historie opgebouwd door de winnaars, eervolle vermeldingen, juryleden, sprekers en interviewers die in de afgelopen 20 jaar betrokken waren bij de prijs en de prijsuitreiking. Meer over deze rijke historie vindt u onder onze Eregalerij.

Zonder onze sponsors zou de jaarlijkse uitreiking van de Christiaan Huygensprijs niet mogelijk zijn. De Stichting Christiaan Huygensprijs nodigt sponsors uit tot actieve betrokkenheid vooraf, tijdens en na afloop van het evenement.