De Christiaan Huygens prijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt door de minister of staatssecretaris van OCW in de Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een belastingvrij geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een oorkonde.

Impressie van de prijsuitreiking: (Geen juiste weergave? Druk dan hier)

De prijs beoogt om de contacten tussen de Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven te bevorderen en de instroom van studenten in de bčtawetenschappen positief te beďnvloeden. Hierbij staan de wetenschapsgebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629 - 1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde (ruimtelijke wetenschappen).

Prijs voor Bčtawetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen vier jaar een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde (ruimtewetenschappen).

De KNAW stelt jaarlijks een jury samen bestaande uit vooraanstaande wetenschappers uit het vakgebied dat in het competitiejaar centraal staat. De jury beoordeelt de gekandideerde dissertaties op de bijdrage aan de vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. In de reglementen van de Christiaan Hugensprijs zijn de beoordelingsgronden nader beschreven. 

Organisatie en sponsoring

De organisatie en prijsuitreiking wordt mogelijk gemaakt door sponsors die een aantoonbare affiniteit hebben met het betreffende wetenschapsgebied.