De Christiaan Huygensprijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd. De prijs wordt uitgereikt door de minister of staatssecretaris van OCW in de Oude Kerk te Voorburg en bestaat uit een belastingvrij geldbedrag van tienduizend euro, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een oorkonde.

Prijs voor Promovendi

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nodigt jaarlijks de faculteiten en onderzoeksscholen van Nederlandse universiteiten uit om promovendi te kandideren die in de afgelopen vier jaar een dissertatie hebben verdedigd op het vakgebied dat in het uitreikingsjaar centraal staat. Afwisselend zijn dit de vakgebieden wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde (ruimtewetenschappen).

Bètawetenschappen en bedrijfsleven

De prijs beoogt om de contacten tussen de Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven te bevorderen en de instroom van studenten in de bètawetenschappen positief te beïnvloeden. Hierbij staan de wetenschapsgebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629 – 1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde (ruimtewetenschappen).

Vooraankondiging uitreiking Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2018

Wetenschapsgebied Ruimtelijke Wetenschappen

                                                        

Op maandag 8 oktober zal de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2018 worden uitgereikt in het wetenschapsgebied ruimtelijke wetenschappen. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro, zal worden uitgereikt in de Oude Kerk te Voorburg.

Binnenkort worden de genomineerden voor de prijs bekend gemaakt. De jurering is in handen van leden van de KNAW. De Key note speaker op de uitreiking van dit jaar is prof. dr. Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2017

Jochem de Bresser wint de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor wiskunde

                                                        

Minister Bussemaker (OCW) heeft op maandag 9 oktober 2017 de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2017 uitgereikt voor het onderzoek waarop De Bresser in 2013 promoveerde aan het Center for Economic Research aan Tilburg University. “Het proefschrift is wetenschappelijk en maatschappelijk van zeer grote waarde. Het is heel goed geschreven; de studies hebben al de nodige impact gehad en zullen dat ook in de nabije toekomst zeker nog hebben,” aldus juryvoorzitter prof. Jan Kiviet. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt in de Oude Kerk te Voorburg.

 

De prijswinnaar

Jochem de Bresser (26 februari 1986, Utrecht) promoveerde op 19 december 2013 aan het Center for Economic Research, Universiteit van Tilburg, op het proefschrift ‘Between Goals and Expectations: Essays on Pensions and Retirement’. Promotores waren prof. dr. Arthur van Soest en prof. dr. Frederic Vermeulen. De Bresser is Universitair docent bij het departement Econometrie & Operations Research aan Tilburg University, dezelfde universiteit waar hij in 2010 cum laude afstudeerde in economie. Aan de Roosevelt Academy van de Universiteit Utrecht behaalde hij daarvoor (summa cum laude) een BA liberal arts and sciences.

Meer informatie over de prijsuitreiking van 2017 vindt u hier.

20 jaar Christiaan Huygensprijs

Videoboodschap van de prijswinnaars

Voor de 20e editie van de Christiaan Huygensprijs hebben laureaten die de prijs in de afgelopen jaren wonnen videoboodschappen ingezonden. Deze videoboodschappen zijn tijdens de 20e uitreiking getoond aan het aanwezig publiek. In hun testimonial gaan de laureaten in op de invloed van de prijs voor hun wetenschappelijke carrière en het belang van het winnen van de Christiaan Huygensprijs voor het verkrijgen van onderzoeksfondsen en als opstap naar een eigen leerstoel.

Voordracht van kandidaten uit alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksscholen

De Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uitgenodigd dissertaties voor te dragen die in de voorafgaande drie volle kalenderjaren aan de betreffende universiteit in de wetenschapsgebieden Wiskunde, Actuariaat en Econometrie zijn verdedigd. Na de beoordeling van alle voorgedragen dissertaties komt de jury tot de selectie van een beperkt aantal nominaties voor de prijs en uiteindelijk de uitverkiezing van de prijswinnaar. De overige genomineerden worden krijgen eervolle vermelding bij de prijsuitreiking.

Nominaties Christiaan Huygensprijs 2017

dr. Jochem de Bresser

Dissertatie: ‘Between Goals and Expectations: Essays on Pensions and Retirement’, 19 December 2013, Universiteit van Tilburg.

dr. Geert Mesters

Dissertatie: ‘Essays on Nonlinear Panel Time Series Models’, 16 januari 2015, Vrije Universiteit Amsterdam

Rogier Quaedvlieg

dr. Rogier Quaedvlieg

Dissertatie: ‘Risk and Uncertainty’, 13 mei 2016, Universiteit van Maastricht

Jury Christiaan Huygensprijs 2017

De jurering van de voorgedragen proefschriften vindt plaats door een jury die iedere jaargang opnieuw wordt samengesteld door de KNAW uit prominente wetenschappers in de vakgebieden die in het jaar van uitreiking centraal staan.

prof. dr. Jan Kiviet
Voorzitter jury 2017 Wiskunde, actuariaat en econometrie.
Universiteit van Amsterdam.

prof. dr. Eric van Damme
Jurylid 2017 Wiskunde, actuariaat en econometrie.
Universiteit van Tilburg.

prof. dr. Peter Leeflang
Jurylid 2017. Wiskunde, actuariaat en econometrie.
Rijksuniversiteit Groningen.

wiskunde-oranje

Wiskunde

In de wetenschapsgebieden wiskunde, actuariaat en econometrie nodigt de KNAW driejaarlijks faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uit dissertaties voor te dragen uit deze vakgebieden van maximaal 3 jaar oud.

sterrekunde-oranje

Sterrenkunde

In het wetenschapsgebieden Ruimtewetenschappen nodigt de KNAW driejaarlijks faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uit dissertaties voor te dragen uit dit vakgebied van maximaal 3 jaar oud.

natuurkunde-oranje

Natuurkunde

In de wetenschapsgebieden theoretische en toegepaste Natuurkunde nodigt de KNAW driejaarlijks faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uit dissertaties voor te dragen uit deze vakgebieden van maximaal 3 jaar oud.

Winnaars van de Christiaan Huygensprijs

De Christiaan Huygensprijs heeft een rijke historie opgebouwd door de winnaars, eervolle vermeldingen, juryleden, sprekers en interviewers die in de afgelopen 20 jaar betrokken waren bij de prijs en de prijsuitreiking. Meer over deze rijke historie vindt u onder onze Eregalerij.

Zonder onze sponsors zou de jaarlijkse uitreiking van de Christiaan Huygensprijs niet mogelijk zijn. De Stichting Christiaan Huygensprijs nodigt sponsors uit tot actieve betrokkenheid vooraf, tijdens en na afloop van het evenement.